Digwyddiadau

Section
10.30am to 1pm Am ddim ond mae llefydd yn brin, rhaid bwcio lle Gwanwyn yw gŵyl mis o hyd a gynhelir ledled Cymru i ddathlu creadigrwydd pobl hŷn. Yn y gweithdy cyfranogol hwn, byddwn yn archwilio chwedl Blodeuwedd. Ymunwch a’r storïwr a’r awdur Amy Douglas am fore o rigymau, barddoniaeth a rhyddiaith wedi’u hysbrydoli gan flodau. Cefnogir gan gyllid Age Concern.
28 Mai - Gweithdy ffeltio
10.30am – 1:30pm £18 Dan ysbrydoliaeth yr arddangosfa Flora, arbrofwch gyda ffelt i greu crog bychan neu dlysau blodau. Darperir yr holl ddeunyddiau.
30 Mai - Plant Portraits (taster)
10.30am to 1.30pm £18 Enillwch gipolwg ymarferol ar ddarlunio’r pwnc fflora mewn celf. Arbrofwch gyda thechnegau paentio gwahanol ac ystod o ddeunyddiau. Wedi’i hwyluso gan yr artist Tereska Shepherd. Nid oes angen profiad blaenorol a darperir yr holl ddeunyddiau. Mae cyfle i fwcio lle ar y cwrs llawn, Plant Portraits, ar 30 a 31 Hydref, 20 a 21 Tach am ddisgownt bwcio’n gynnar.
13 Mehefin - Gweithdy Ysgrifennu Creadigol
10.30am to 1pm £10 Lansiad cystadleuaeth ysgrifennu Oriel Davies 2015 ar y thema flora. Dewch i arbrofi gyda geiriau, gweld pa syniadau sy’n egino … Ar agor i awduron o bob lefel a phrofiad.