Yoshihiro Suda

Faggionato-Yoshihiro-65203

Mae portread hyper-realistig Yoshihiro Suda o natur, sy’n fanwl gywir o ran lliw, gwead a maint, yn gwahodd myfyrio ar y bod dynol, y naturiol a’r artiffisial. Mae ei gerfluniau pren cerfiedig (o bren magnolia) yn ddarluniau maint llawn o flodau: rhosod, camelias, magnolias, yn ogystal â chwyn cyffredin. Mae cywreinrwydd a breuder gwaith Suda yn ymgorffori ei sylwad‘that a plant can only live by adapting itself to the environment when its seed is first planted in the ground’. Mae hyn yn rhannu ymroddiad o realaeth fanwl gydag arlunydd o’r 13eg ganrif Ch’ien Hsuan. Fodd bynnag, mae theatraeth yn tandorri’r holl realaeth hwn yn gyflym, a chyflwyniad annhebygol y cerfluniau hyn – troi’r brigau, dail, blodau bob dydd yn gyfnodau artiffisial – sy’n cynnig arwyddocâd dwfn. Mewn rhai gweithiau, mae’n portreadu egino, blodeuo a marw – harddwch bywyd wedi’i fframio fel sioe neu rywbeth i’w wylio, ond mae marwolaeth ond eiliad i ffwrdd.

http://www.faggionato.com/artists/yoshihiro-suda