Owen Griffiths

Gan weithio gyda grŵp o wirfoddolwyr lleol, mae Owen Griffiths yn trawsnewid rhan o Barc Dolerw, y Drenewydd i fod yn lle i bobl ymgynnull ac fel safle ar gyfer bioamrywiaeth. Mae’n archwilio sut gallai ‘mannau gwyrdd’ gynnig cyd-destunau cymdeithasol unigryw ac fel mannau pensaernïol gwahanol lle mae prosesau lluosog a pharalel, defnyddiau a chodau cymdeithasol yn cael eu hystyried.
Mae Griffiths, a’r gwirfoddolwyr, yn mynd ati i greu safle gardd o fewn amgylchedd cyhoeddus drwy ryddhau rheolaeth ddinesig drwy ddad-ddofi a hau blodau gwyllt (mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys). Mae rhai ardaloedd wedi’u hau a’u meithrin, tra bod eraill yn cael eu gadael i fynd yn wyllt. Mae’r ddau ddull hyn yn darparu enghreifftiau o’n cysylltiad a’n datgysylltiad gyda thirweddau gwyrdd rhanedig o’n cwmpas, ac yn ein gwahodd i ystyried y mannau hyn fel ystafelloedd dosbarth, mannau cyhoeddus eraill ac i ni fel bodau rhisomaidd (lle rydym yn dysgu ac archwilio syniadau heb ffiniau).

Mae’r ardd hon yn cynnal trafodaethau, meddwl a darllen radical, dan ysbrydoliaeth etifeddiaeth Robert Owen*, a barddoniaeth ac ysgrifennu yn ymwneud â brwydro a’r cwestiwn o waith.

Gofynnwch yn y dderbynfa am y rhaglen weithgareddau.

* Y Drenewydd yw man geni’r diwygiwr cymdeithasol o’r 19eg ganrif, Robert Owen.

http://www.axisweb.org/p/owengriffiths/