Ori Gersht

Er bod Ori Gersht yn defnyddio ffotograffiaeth a ffilm fel ei gyfrwng dewisol, mae ei waith bob amser wedi dangos diddordeb gyda pheintio a hanes celf. Mae’r lluniau a’r ffilm yma yn dod o sawl cyfres o waith; Blow Up; Time after Time; Chasing Good Fortune, ac yn fwy diweddar On Reflection. Mae’r artist yn defnyddio technegau soffistigedig iawn, ac yn cynnig ffyrdd newydd o weld a phrofi realiti drwy ffotograffiaeth a ffilm.

Mae Gersht wedi gosod senarios manwl i wneud lluniau neu ffilmiau, er enghraifft defnyddio trefniadau blodau byw (wedi’u cadw’n gryogenig) ac artiffisial sy’n adleisio paentiadau hanesyddol, drychau, ffrwydron a chamerâu fel dyfeisiau i archwilio myfyrio, cynrychioli a chanfod.

Mewn llawer o weithiau, mae’n cyfeirio at astudiaethau blodau a phaentiadau bywyd llonydd Fantin-Latour a meistri Ewropeaidd eraill, sy’n cynnwys cyfeiriadau ymhlyg at farwolaeth a phydru. Mae Gersht yn dod â’r themâu hyn i gyd-destun cyfoes, ac yn amlygu tensiynau rhwng creu a dinistrio, harddwch a thrais.

http://www.mummeryschnelle.com/pages/gersht.htm