Jacques Nimki

Jacques-Nimki-Alien-SpeciesGan weithio oddi ar y dirwedd drefol, a thu mewn iddi,, mae Jacques Nimki yn bennaf yn defnyddio chwyn a blodau fel ffordd o archwilio sut rydym yn gweld pobl eraill a ni ein hunain mewn amgylcheddau penodol. Edrychir ar blanhigion, fel ar bobl, ond heb iddynt gael eu gweld, wedi’u hanghofio yng nghefnlen bywyd bob dydd, ac yn aml yn byw mewn llefydd sydd fel arfer yn cael eu hesgeuluso neu heb eu harchwilio.

Mae pob un o weithiau Nimki yn flodeugerdd – categori o lyfrau o’r 17eg ganrif yw’r flodeugerdd wreiddiol (yn llythrennol ‘llyfr blodau’), lle r’oedd delweddau yn fwy arwyddocaol na thestun. Mae pob gwaith yn ymateb i safle penodol. Drwy ymchwilio a ‘cherdded’ ardal, cesglir gwybodaeth mewn ffordd fwriadol anstrwythuredig. Ar gyfer flora mae wedi creu gwaith safle-ymatebol newydd y tu mewn a thu allan i’r oriel yn ogystal â benthyca paentiadau a lluniau sy’n bodoli eisoes.

jacquesnimki.com

Jacques Nimki, The Maldwyn Floriligeum / Alien Species, Dur gloyw gyda drychau, 2015

Drwy garedigrwydd yr artist