Emma Bennett

painting on canvas by Emma Bennett

Mae peintiadau Emma Bennett yn cynnig powlenni o ffrwythau o wneuthuriad coeth, garlantau o flodau a ffabrig llaes sy’n hofran yn rhyfedd o fewn gofod du anniffiniedig.

Mae’r artist yn ein tynnu nôl mewn amser drwy ei chyfeiriad at fflora a ffawna a’i hoffter ohonynt, a ddarlunnir mewn paentiadau bywyd llonydd Iseldiraidd, Ffleminaidd ac Eidalaidd o’r 17eg ganrif ymlaen (cyfeirir atynt drwy atgynhyrchiadau o baentiadau o’r fath). Mae ei gwaith yn portreadu blodau a ffrwythau yn aml ar eu gorau ac yn berffaith ym mhob ffordd – dim diffygion na ddirywiad. Hyd yn oed pan fod fflamau llosg yn llyfu’r gwrthrychau eraill, maent yn ymddangos yn anllygredig.

Mae gan Bennett ddiddordeb yn yr awydd dynol i wneud pethau parhaol a fydd yn anochel, yn pydru neu’n cael eu trawsnewid dros gyfnod o amser. Mae ei phaentiadau yn codi cwestiynau ynghylch natur dros dro delweddau, y cof ac effaith amser ar ymwybyddiaeth.

www.emmabennett.info

Emma Bennett, All, All and All, 2010, Olew a enamel Ffrangeg ar gynfas

Drwy garedigrwydd yr artist / CHARLIE SMITH LONDON