Clare Twomey

IMG_2330

Drwy weithio’n gerfluniol gyda chlai, mae Clare Twomey yn creu gosodiadau arwyddocaol a chymhellol i wneud cysylltiadau gyda chyd-destunau cymdeithasol a hanesyddol, ac ymateb iddynt. Mae ei gosodiadau yn fan cychwyn ar gyfer syniadau sy’n aml ond yn bodoli am gyfnod byr ac yn aml, yn diflannu neu’n darfod yn ystod cyfnod yr arddangosfa.

Ar gyfer flora, mae hi’n cyflwyno Memento, sef môr o 2000 o bennau blodau ceramig sydd wedi’u crefftio’n hyfryd â llaw, sy’n llifo tu fewn a thrwy ofod yr oriel. Ym mhob safle, mae’r artist yn gwahodd ymwelwyr i ysgrifennu neu dynnu llun ar gerdyn, gan adael stori, cerdd, atgof neu feddwl sy’n cyfleu cysylltiad gyda’u hatgof o flodau. Mae hyn yn cael ei gyfnewid am un o’r blodau ac yn cael ei adael fel marciwr lle’r eisteddodd y blodyn gynt. Fel hadau, bydd y blodau hyn yn cael eu gwasgaru ymhobman, ac mae pob cyfraniad unigol yn nodi’r gwahanol ystyron, cysylltiadau a pherthnasau sydd gennym gyda blodau. Gweler mwy o wybodaeth am y broses o gyfnewid.

www.claretwomey.com