Anya Gallaccio

GALLACCIO-ANYA-P7871-PRESERVE-BEAUTY_NEW-YORK

Yn Preserve Beauty (New York) gan Anya Gallaccio, mae dros bum cant o gerberas coch yn cael eu gwasgu rhwng dalen o wydr a’r wal. Wrth i amser fynd heibio, mae’r blodau yn dechrau dadelfennu – yn gwywo ac yn crychu, yn aml yn syrthio allan o le, neu i’r llawr, yn pydru’n raddol, ac mae’r hyn sy’n dechrau fel blodau ffres a hardd yn troi’n ddiflas a chrin, wedi’u gorchuddio â llwydni llwyd. Gallwn hyd yn oed arogli’r blodau pydredig.

Mae Preserve Beauty yn newid drwy’r amser yn ystod yr arddangosfa – canlyniad prosesau organig sydd tu hwnt i reolaeth yr artist neu’r gwyliwr. Mae teitl y gwaith hwn yn chwarae ar y syniad o harddwch, a sut mae’n amhosibl atal ei ddirywiad gyda threigl amser; mae hefyd yn cyfeirio at gyltifar penodol y gerbera o’r enw ‘Red Beauty’, a ddefnyddir gan yr artist i wneud y darn hwn. Mae Anya Gallaccio yn disgrifio ei gwaith fel ‘theatrig’, ac nid yw’n ystyried ei hun fel yr unig awdur, ond yn hytrach, yn gweld y gwaith fel cydweithrediad dros dro rhyngddi hi a’r gwyliwr, sy’n gofyn i ni fyfyrio ar syniadau o ‘le, amser, bywyd, pydredd, marwolaeth, harddwch ac adnewyddu ‘.

http://visualarts.britishcouncil.org/collection/artists/gallaccio-anya-1963/object/preserve-beauty-new-york-gallaccio-19912003-p7871