Anne-Mie Melis

Anne-Mie Melis

5wmgg2015 - use on homepage

 

Watch My Garden Grow (Type I), Llun ar bapur graff, 2007-2015. Drwy garedigrwydd yr artist.

Mae Anne-Mie Melis yn archwilio ein profiadau o natur yn weledol. Mae ei harfer yn ystyried y berthynas gymhleth rhwng pobl a’r tir gan ganolbwyntio ar bryderon allanol yn ogystal â drilio lawr i fanylion hanfod organeb. Yma, mae hi’n archwilio natur weledol planhigion, eu cydrannau a’u horganebau mewn byd sy’n cael ei drwytho’n fwyfwy gan dechnoleg.

Mae ei lluniau graddfa fawr a’i lluniau graff llai yn cael eu hymgorffori yn nhraddodiad botaneg, ond mae iaith weledol gyfoes yn cael ei ddefnyddio. Mae planhigion a blodau, eiconau harddwch traddodiadol, yn cael eu torri’n ddarnau a’u hailgyfosod i greu organebau rhithwir sy’n cyfeirio at olion natur y dyfodol. Mae ei gwaith, sy’n chwareus, ond hefyd yn peri pryder, yn syrthio rhywle rhwng gwyddoniaeth a chelf, rhwng creadigaeth naturiol ac ymyrraeth. Mae hi’n tanio ein synhwyrau ac yn cwestiynu’r rhyngweithio rhwng ein hamgylchedd presennol, natur yn cael ei saernïo a’r newid yn ein hinsawdd.

Morph III (detail1)

 

 

Morphogenesis III (manylyn), Pensil, pensil lliw a hylif cywiro, 2015. Drwy garedigrwydd yr artist.

annemiemelis.blogspot.co.uk