Mae comisiynau newydd, preswyliadau, a darnau o waith pwysig ar fenthyg yn cynnig ehangder o ddehongli ar y pwnc hwn. O gynrychioliadau cerfluniol cain, sy’n adleisio bregusrwydd bywyd, i luniau cymhleth iawn sy’n rhagweld dylanwad technoleg ar natur; mae syniadau’n rhychwantu’r ‘bywyd llonydd’ cyfoes i sut y gallai blodau byw a mannau gwyrdd weithredu fel safleoedd ar gyfer newid cymdeithasol.
Artistiaid: Emma Bennett, Michael Boffey, Anya Gallaccio, Ori Gersht, Owen Griffiths, Anne-Mie Melis, Jacques Nimki, Yoshihiro Suda, Clare Twomey
 Mae flora yn Arddangosfa Deithiol Genedlaethol sydd wedi’i churadu gan Oriel Davies ac sy’n cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.