Blog

12 3-1

Oriel Davies yn cyhoeddi’r ail o ddau breswyliad flora i artistiaid

  |   Uncategorised @cy   |   No comment

Galw am Artistiad

Oriel Davies yn cyhoeddi’r ail o ddau breswyliad flora i artistiaid

Fel rhan o flora, prosiect celf uchelgeisiol, a grëwyd gan Oriel Davies, rydym yn gwahodd artistiaid proffesiynol sy’n gweithio ar draws unrhyw gyfrwng o Gymru a thu hwnt i wneud cais am breswyliad yng Nghanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yng Nghwmbrân yn gynnar yn 2016. Mae’r Ganolfan yn enwog am ei harddangosfeydd a’i rhaglenni addysg cyffrous.

O chwyn cyffredin i gyltifarau egsotig, mae blodau wedi cael, ac yn cael eu hymgorffori ym mywydau pobl ar draws y byd, nid lleiaf fel ysbrydoliaeth i artistiaid. Mae flora yn tynnu sylw at artistiaid cyfoes sy’n datgelu syniadau diwylliannol, hanesyddol, daearyddol, cymdeithasol a gwyddonol drwy’r pwnc hwn flora.orieldavies.org

Bydd y preswyliad yng Nghanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yn rhedeg o 16 Ionawr – 13 Chwefror 2016 gydag arddangosfa neu waith yn cael ei gyflwyno o ganlyniad i’r preswyliad o 13 Chwefror – 12 Mawrth 2016. ‘Mae Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange wedi’i lleoli mewn plasty Fictoriadd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg – mae’r preswyliad hwn yn cynnig cyfle i’r artist ymateb i’r safle yn ogystal â’r cyd-destun.’

Bydd yr artist yn cael ei ddewis ar sail gwreiddioldeb ei ymagwedd tuag at y preswyliad, ei frwdfrydedd a’i chwilfrydedd ar gyfer Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange a’i waith, ei allu i ddod â gwerth ychwanegol i’r ganolfan o ganlyniad i’r preswyliad, a’i ddyhead i ddatblygu ei ymarfer ymhellach. Mae gan Ganolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange hen hanes o weithio ar y cyd gydag artistiaid ar bob lefel o Gymru, o’r DU ac o dramor ac ar draws ystod eang o ddisgyblaethau.

Am ragor o wybodaeth gan gynnwys y ffurflen gais, ewch i flora.orieldavies.org/residencies-2

 

ENDS

 

Nodiadau i Olygyddion:

  1. Mae flora yn Arddangosfa Deithiol Genedlaethol sy’n cael ei churadu gan Oriel Davies a’i chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
  2. Ewch i lgac.org.uk am ragor o fanylion
  3. Dyddiad cau Hanner nos dydd Gwener 25 Medi 2015
  4. Bydd cyhoeddiad lliw llawn yn marcio’r preswyliad ac elfennau gwahanol wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen, a bydd yn cael ei lunio fel argraffiad cyfyngedig.
  5. Oriel gelf annibynnol gyhoeddus yw Oriel Davies sydd wedi’i lleoli yng nghanolbarth Cymru. Mae’r Oriel yn trefnu ac yn mynd â arddangosfeydd arloesol, sy’n cynnwys artistiaid o Gymru, o rannau eraill o’r DU ac artistiaid rhyngwladol, ar deithiau, ac mae’n darparu rhaglen addysg gelf gynhwysfawr. Mae Oriel Davies yn Elusen Gofrestredig rhif: 1034890, sy’n derbyn refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys.
  6. Rhagor o wybodaeth: cysylltwch â’r Curadur Alex Boyd Jones, drwy ffonio 01686 625041 neu drwy anfon e-bost at alex@orieldavies.org.Oriel Davies, Y Parc/The Park, Y Drenewydd/Newtown, Powys, SY15 6UR neu ewch i orieldavies.org/residencies-2
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.