Blog

4899210784_2559e9b87f_o

Galw am Artistiaid

  |   Uncategorised @cy   |   No comment

Galw am Artistiaid

Oriel Davies yn cyhoeddi’r cyntaf o ddau breswyliad flora i artistiaid

Fel rhan o flora, prosiect celf uchelgeisiol, a grëwyd gan Oriel Davies, rydym yn gwahodd artistiaid proffesiynol sy’n gweithio ar draws unrhyw gyfrwng o Gymru a thu hwnt i wneud cais am breswyliad yn lleoliad unigryw a moethus Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Sir Gaerfyrddin o fis Hydref 2015 .

O chwyn cyffredin i gyltifarau egsotig, mae blodau wedi cael, ac yn cael eu hymgorffori ym mywydau pobl ar draws y byd, nid lleiaf fel ysbrydoliaeth i artistiaid. Mae flora yn tynnu sylw at artistiaid cyfoes sy’n datgelu syniadau diwylliannol, hanesyddol, daearyddol, cymdeithasol a gwyddonol drwy’r pwnc hwn. flora.orieldavies.org

Bydd y preswyliad yn cael ei gynnal o fis Hydref 2015 dros gyfnod o 4-5 mis, ac yn cynnig cyfle i artist sydd â diddordeb penodol mewn archwilio gwaith ac adnoddau naturiol yr Ardd fel sy’n briodol i gyd-destun y prosiect flora. Disgwylir i’r artist gynhyrchu o leiaf un darn o waith i’w gyflwyno yn yr Ardd yn ystod y preswyliad.

Mae gan yr Ardd ddiddordeb gwir a chryf, a hanes o gydweithio ag artistiaid ar bob lefel ac ar draws ystod eang o ddisgyblaethau. Nid yw’n ofynnol i Artistiaid gael unrhyw wybodaeth am arddwriaeth, garddio, neu wyddor cadwraeth, ac nid oes rhaid iddynt fod yn ymarfer ar hyn o bryd o fewn y celfyddydau/maes gwyddoniaeth. Bydd yr artist yn cael eu dewis ar sail gwreiddioldeb eu hymagwedd tuag at y preswyliad, eu brwdfrydedd a’u chwilfrydedd ar gyfer yr Ardd a’i gwaith, eu gallu i ddod â gwerth ychwanegol i’r Ardd o ganlyniad i’r preswyliad, a dyhead i ddatblygu eu hymarfer ymhellach.

Am ragor o wybodaeth gan gynnwys y ffurflen gais, ewch i flora.orieldavies.org/residencies

ENDS

 

Nodiadau i Olygyddion:

  1. Mae flora yn Arddangosfa Deithiol Genedlaethol sy’n cael ei churadu gan Oriel Davies a’i chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
  2. Ewch i http://www.gardenofwales.org.uk i gael manylion am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
  3. Dyddiad cau Hanner nos ddydd Gwener 7 Awst 2015
  4. Bydd cyhoeddiad lliw llawn yn marcio’r preswyliad ac elfennau gwahanol wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen, a bydd yn cael ei lunio fel argraffiad cyfyngedig.
  5. Bydd ail alwad am breswyliad flora i artistiaid yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yr haf hwn ar gyfer preswyliadau fydd yn cael eu cynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange, Cwmbrân o fis Ionawr tan fis Mawrth 2016.
  6. Oriel gelf annibynnol gyhoeddus yw Oriel Davies sydd wedi’i lleoli yng nghanolbarth Cymru. Mae’r Oriel yn trefnu ac yn mynd â arddangosfeydd arloesol, sy’n cynnwys artistiaid o Gymru, o rannau eraill o’r DU ac artistiaid rhyngwladol, ar deithiau, ac mae’n darparu rhaglen addysg gelf gynhwysfawr. Mae Oriel Davies yn Elusen Gofrestredig rhif: 1034890, sy’n derbyn refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys.
  7. Rhagor o wybodaeth a lluniau i’r wasg: cysylltwch â’r Curadur Alex Boyd Jones, drwy ffonio 01686 625041 neu drwy anfon e-bost at alex@orieldavies.org.
    Oriel Davies, Y Parc/The Park, Y Drenewydd/Newtown, Powys, SY15 6UR neu ewch i http://flora.orieldavies.org/residencies
No Comments

Post A Comment