Blog

flora arddangosfa agored Mai 23 2015

  |   Uncategorised @cy   |   No comment

Digwyddiad agoriadol: Dydd Sadwrn 23 Mai, 5-8pm gyda sgyrsiau gan artistiaid Ori Gersht, Jacques Nimki, Clare Twomey o 5-6pm

 

Wrth i Sioe Flodau Eiconig Chelsea ddod i ben, mae Oriel Davies yn lansio flora, arddangosfa gelf gyfoes a thaith ysblennydd sy’n dwyn ynghyd gwaith gan naw o artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol sy’n datgelu blodau fel sylwebyddion pwerus mewn celf.

 

The Roman goddess of flowers, ‘Flora’ depicted the season of Spring, her name deriving from the Latin word ‘flos’ for flower.

 

Mae’r arddangosfa weledol drawiadol hon yn cael ei chynnal y Gwanwyn hwn ac yn cyflwyno gwaith newydd a chyfredol gan naw o artistiaid allweddol; Emma Bennett, Michael Boffey, Anya Gallaccio, Ori Gersht, Owen Griffiths, Anne-Mie Melis, Jacques Nimki, Yoshihiro Suda, Clare Twomey. Mae’r artistiaid hyn yn datgelu sut y gall blodau ennyn syniadau diwylliannol, hanesyddol, daearyddol, cymdeithasol a gwyddonol.

 

Mae flora yn cynnig syniadau gwahanol sy’n arwain i ail-ddehongliadau cymhellol,

meddwl beirniadol a phersbectif newydd ar y pwnc o’r gynrychiolaeth o flodau mewn celf. Mae’r gweithiau sy’n arddangos yn amrywio o ffurfiau cerfluniol gogoneddus, sy’n adleisio bregusrwydd bywyd, i luniau cymhleth iawn sy’n ystyried dylanwad technoleg ar natur. Mae paentiadau a ffotograffau trawiadol yn adlewyrchu heddwch a dinistr ochr yn ochr â dyhead a natur anghyraeddadwy, tra bod gwaith tyfu ar y safle yn edrych ar sut y gallai blodau byw a mannau gwyrdd weithredu fel safleoedd ar gyfer newid cymdeithasol.
Mae tri chomisiwn flora mawr newydd yn lansio yn Oriel Davies. Bydd gwaith newydd gan Owen Griffiths (sy’n byw yn Abertawe a Copenhagen), Jacques Nimki (Llundain) a Clare Twomey (Llundain) yn cael eu harddangos tu mewn a thu allan i ofod yr oriel. Bydd comisiwn arall gan Anne-Mie Melis (Pontypridd) yn cael ei gynnal y flwyddyn nesaf yn Oriel Myrddin.

 

Bydd flora yn teithio ar draws Cymru drwy gydol 2015-2016, i Oriel Myrddin yng Nghaerfyrddin rhwng 19 Medi a 31 Hydref 2015, ac i Oriel Plas Glyn y Weddw, ger Pwllheli a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ystod 2016.

 

Bydd galwad am ddau o artistiaid preswyl unigryw yn cael ei lansio ym mis Mai 2015, i’w gynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod tymor yr Hydref 2015 a Chanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange, Cwmbrân yn ystod tymor y Gwanwyn 2016.

No Comments

Post A Comment